images/makronet_72.jpg

Forstå PerfMon

Til at monitorere hvordan Windows har det, kan man bruge de indbyggede værktøjer Performance Logs and Alerts og Active-X komponenten System Monitor.
Hvis f.eks. Dit system kører trægt, er du nødt til at indkredse hvor problemet er, så du kan udskifte defekte komponenter, sætte en CPU mere i, eller hvad der nu er nødvendigt… Du kan også få tilsendt en advarsel, når en bestemt værdi, i en udvalgt tæller, nås.

Performance Logs and Alerts.
Med Performance Logs and Alerts kan man bruge:

 • Counter logs: registrerer data om hardware og aktivitet i systemets services. Der måles periodisk (samples). Logningen kan konfigureres til enten at køre manuelt, eller starte på et udvalgt tidspunkt. Når man har lavet logfiler (.blg) til at indsamle data, kan man se det opsnappede (filens indhold) med System Monitor! Det kan virke lidt "omvendt" at man skal bruge et andet værktøj til det, men sådan er det bare :-)

 • Trace logs: Måler data kontinuerligt. De .etl filer der kan laves, kan kun ses med programmet Tracedmp.exe, fra Ressource Kittet (kan også downloades fra Internettet, se siden med links).

 • Alerts: Når en udvalgt hændelse sker, eller en tæller når en bestemt værdi, genereres en alert. Alerts kan f.eks. Sendes til administratoren, eller starte et program.System Monitor.
System Monitor bruges til at registrere hændelser om systemets performance. Man kan måle her-og-nu aktivitet i real-time, eller man kan gemme data i en fil, til senere analyse.

System Monitor bruges til at:

 • Åbne/se data fra de filer der laves med både System Monitor og Performance Logs and alerts' Counter Logs. Filer åbnes ved at klikke på det 4. ikon "View Log File Data".
 • Til at se data over PCens performance her og nu, i real-time. Disse data kan gemmes som enten en HTML-side eller som en .TSV fil, som kan åbnes med System Monitor.Grænseværdier
Når man logger, er man nødt til at vide, om de tal man får retur, er gode eller dårlige. Her er en oversigt over de anbefalede grænseværdier. Hvis eksempelvis dit system kører trægt, og du kan se at de målte tal er uden for grænseværdierne, har dit system en flaskehals, eller defekt i hard- eller software.

 • Processor -> %Processor Time: Måler den tid CPUen bruger på at besvare forespørgsler fra systemet. Hvis den konstant er > 80%, har du en processor-flaskehals.

 • Processor -> Interrupts/Sec: Viser antallet af hardware-interrupts som processoren får pr. sekund. Hvis den konstant er > 3,500, kan du have defekt hardware, der genererer interrupts på livet løs.

 • PhysicalDisk -> %Disk Time: Viser hvor stor del af tiden, en fysisk disk arbejder med enten read eller writes. Hvis denne værdi er aktiv > 90% af tiden, er der behov for at effektivisere disksystemet, f.eks. Vha. RAID.

 • PhysicalDisk -> Current Disk Queue Length: Viser antallet af ikke-behandlede disk requests, som venter på at blive behandlet. Bør være < 2.

 • Memory -> Available Mbytes: Viser ledig fysisk hukommelse. Bør være > 4 MB.

 • Memory -> Pages/Sec: Antal gange de søgte data ikke var i RAM'en, og derfor måtte hentes fra HDD i stedet. Hvis < 4 har systemet god ydeevne. Bør være < 20.

 • Paging File -> % Usage: Hvor meget pagefilen bruges. Bør være < 99%.

 • Network Interface -> Bytes Total/Sec: Måler totale antal bytes sendt og modtaget fra NIC'et. Alle netværksprotokoller er inkluderet.

 • TCP -> Segments/Sec: Måler antallet af bytes sendt og modtaget fra NICet, dog kun for TCP protokollen.Logiske diske
Som du kan se i System Monitor, er der kun mulighed for at vælge PhysicalDisk, ikke LogicalDisk. Men det kan der komme således:
I en kommandoprompt skal du køre diskperf -y og trykke enter. Herefter får du besked om at det først virker efter genstart, så når du har genstartet, har du mulighed for at tilføje logiske diske. Med kommandoen diskperf -n kan man 'slippe af' med de logiske diske.

Baselines.
…er snap-shots af hvordan systemet kører. Lav en baseline nu, og om et halvt år, og sammenlign de to, så kan du se om det stadig kører lige hurtigt. Hvis ikke, er der sandsynligvis en fejl et sted i dit system (medmindre du har tilføjet nyt hard-/software i mellemtiden). Baselines tages således:

 1. Konfigurer en Counter Log fil vha. Performance Logs and Alerts -> Counter Logs -> New log settings -> Navn=dato (eksempelvis) - Tilføj udvalgte tællere. Samplingsinterval hver 5. sek
  Belast computeren, kør 3d screensaver mv.
 2. Gem filen.
 3. Du kan se resultatet af counter-loggen i System Monitor ved at klikke "View log file data", og åbne logfilen. I så fald skal du dog først lige tilføje de countere der tidligere blev brugt til at indhente data med. Det er de eneste countere der kan tilføjes.
 4. Gentag pkt. 1 og 2 om et halvt år, eller når systemet kører langsomt.
 5. Sammenlign counter-log filerne.