images/makronet_72.jpg

Små men nyttige PowerShell kommandoer


Tæl og udskriv antallet af .DLL og .TXT filer:

Switch –wildcard (dir c:\windows){*.dll{$dll++} *.txt{$txt++}}”$dll DLLfiler, $txt TXTfiler”


Reboot serveren med navnet MinSRV remotely:
(gwmi win32_operatingsystem -ComputerName MinSRV).Win32Shutdown(6)
eller sådan her, hvis du skal angive credentials:
(gwmi win32_operatingsystem -ComputerName MinSRV -cred (get-credential)).Win32Shutdown(6)
6 tallet står for Forced Reboot. Alternativt kan du ændre 6 tallet til
    0 - Log Off
    4 - Forced Log Off
    1 - Shutdown
    5 - Forced Shutdown
    2 - Reboot
    8 - Power Off
    12 - Forced Power Off


Se alle fysiske diske (herunder SAN diske mv):
Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Select Model, Name, Partitions, Size | Format-List


Se de mest almindelige bruger- og computer informationer:
Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem | Select Manufacturer, Model, Name, NumberOfProcessors, SystemType, UserName | Format-List