Send As og Send on Behalf of

Send on behalf of.
…bruges til at bruger A kan sende en mail på vegne af bruger B som f.eks. Skal på ferie.
Modtageren kan se, at det er A der har sendt mailen.
Bruger B giver A lov til at sende på vegne af sig, ved, i sin Outlook XP, at tildele bruger A denne rettighed. Det gøres her: Tools -> Options -> fanebladet Delegates. Bemærk at man skal vælge hvilke rettigheder man ønsker at give bruger A! (Disse rettigheder kan man også give manuelt ved at højreklikker på de(n) ønskede Exchange-mappe, f.eks. Inbox -> properties -> fanebladet permissions. Her tilføjes bruger A med de ønskede rettigheder).
Nu har bruger A fået rettigheder til f.eks. Bruger B's Inbox.
Jeg vil anbefale at man sætter kryds i Automatically send a Message to blah blah…, således at A får en mail med alle nødvendige instrukser. Her er tænkt på TCO!!
Desværre kan bruger A ikke se indholdet af det der svarer til bruger A's Outlook Today, derfor skal bruger B lige tilføje bruger A med rettigheden Reviewer (det gøres her: Outlook Today -> Properties -> fanebladet Permissions).
Nu kan bruger A tilføje bruger B's Exchange-profil i sin Outlook XP.

Administratoren kan også give bruger A Send on Behalf of (bruger B). Det gøres i AD U&C: Højreklik den pågældende bruger (bruger B) -> Properties -> fanebladet Exchange General -> Delivery Options. Her kan administratoren styre hvilke brugere der må sende på vegne af bruger B. Desuden kan administratoren vælge en evt. forwarding adresse - som på forhånd skal findes i AD.
For at A kan sende en mail, som om hun er B, skal A i From-feltet (i Outlook) vælge bruger B. A kan også vælge bruger C eller D, og det ser umiddelbart ud som om hun får lov til at sende som en af dem, men no way, det gør hun ikke, da hun ikke på forhånd har fået rettighed til dette. I Outlook XP får hun besked om at den ikke går.

Send As.
…bruges til at bruger A kan sende en mail som om hun er bruger B. For modtageren ser det ud som om det er B der har sendt den pågældende mail.
Det at udgive sig som en anden end man er kan misbruges, derfor kan kun administratoren tildele denne rettighed.
Send As tildeles på bruger B's Security-faneblad i AD U&C. Her tilføjes bruger A, med rettighederne Receive As og Send As. Der går lidt tid før det virker…
Bruger A skal i Outlooks From-felt vælge bruger B, dermed vil det for modtageren ser ud som om, at det er B der har sendt mailen.


Udvælg Exchange-mapper.
Uanset om man vælger Send As eller Send on Behalf Of, er det nødvendigt for bruger A at kunne tilgå bruger B's outlook-indhold. Denne rettighed giver bruger B til bruger A i sin Outlook XP. Er det f.eks. Kun Inboxen A skal have adgang til, gør B som beskrevet ovenfor, under Send on Behalf of.

Under Outlook Today højreklikker bruger B på de(n) ønskede Exchange-mappe, f.eks. Inbox -> properties -> fanebladet permissions. Her tilføjes bruger A med de ønskede rettigheder.

Nu har bruger B begrænset hvilke mapper A skal have adgang til, under ferien. Man kan også styre dette administrativt, men så kan man ikke vælge at det f.eks. Kun er Inbox som A må få adgang til.

Bemærk! Dette site anvender cookies

Hvis ikke du ændrer dine browser indstillinger, accepterer du alle vore cookies. Lær mere

Jeg accepterer vilkårene

Hvis du keder dig, kan du læse mere om cookies på siden Cookie information.